Wydział Prawa i Administracji

Studia podyplomowe - lista grup

11PiOOZ Prawo i organizacja ochrony zdrowia / niestacjonarne / podyplomowe
11KiPwPiP Kadry i płace w prawie i praktyce / niestacjonarne / podyplomowe
11ZPiPPP Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne / niestacjonarne / podyplomowe