Wydział Prawa i Administracji

Studia podyplomowe - lista grup

semestr zimowy 2020/2021
11KiPwPiP 20/21 Kadry i płace w prawie i praktyce / niestacjonarne / podyplomowe
11PZiPP 20/21 Prawo zatrudnienia i psychologia pracy / niestacjonarne / podyplomowe
semestr letni 2020/2021
11KiPwPiP 20/21 Kadry i płace w prawie i praktyce / niestacjonarne / podyplomowe
11ZPiPPP 20/21 Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne / niestacjonarne / podyplomowe