Plan grup - lista grup kierunku Informatyka

11INF-SD (L- 2022) Informatyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
11INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
12INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
13INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
14INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21INF-PSI-SD(L) Informatyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
21INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
22INF-IK-SD(L) Informatyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
22INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
23INF-ISI-SD(L) Informatyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
23INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
24INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31INF-PSI-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
32INF-ISM-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
33INF-SSI-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11INF-ND (L-2022) Informatyka / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
11INF-NP Informatyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11INF-ZSI-ND Informatyka / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
12INF-NP Informatyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21INF-ND (luty 2021) Informatyka / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
21INF-NP Informatyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
22INF-NP Informatyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31INF-ISM-NP Informatyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
32INF-SSI-NP Informatyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera