Plan grup - lista grup kierunku Informatyka

11INF-IK-SD(L) Informatyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
11INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
12INF-ISI-SD(L) Informatyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
12INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
13INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
14INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
22INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
23INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
24INF-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31INF-PSI-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
32INF-ISM-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
33INF-SSI-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
41INF-PSI-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
42INF-ISM-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
43INF-SSI-SP Informatyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11INF-IK-ND(L) Informatyka / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
11INF-NP Informatyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
12INF-ISI-ND(L) Informatyka / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
12INF-NP Informatyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21INF-NP Informatyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31INF-ISM-NP Informatyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
32INF-SSI-NP Informatyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
41INF-ISM-NP Informatyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
42INF-SSI-NP Informatyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Erasmus-INF-SP-23/24 Informatyka / stacjonarne / Program Erasmus pierwszego stopnia