Plan grup - lista grup kierunku Elektrotechnika

01E-SD Elektrotechnika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11E-SP Elektrotechnika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21E-SP Elektrotechnika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31E-SPiE-SP Elektrotechnika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
41E-SPiE-SP Elektrotechnika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11E-CSP-ND (L) Elektrotechnika / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
11E-ND Elektrotechnika / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
11E-NP Elektrotechnika / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
13E-EiE-ND(L) Elektrotechnika / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
21E-CSP-ND Elektrotechnika / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
21E-NP Elektrotechnika / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
23E-EiE-ND Elektrotechnika / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
31E-SPiE-NP Elektrotechnika / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
41E-SPiE-NP Elektrotechnika / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera