Plan grup - lista grup kierunku Fizyka

11F-SD Fizyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11F-SP Fizyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21F-SD Fizyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21F-SP Fizyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31F-SP Fizyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata