Plan grup - lista grup kierunku Fizyka

11FIZ-SD Fizyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11FIZ-SD-ang Fizyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11FIZ-SP Fizyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11FIZ-SP-ang Fizyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21FIZ-SD Fizyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21FIZ-SP Fizyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31FIZ-SP Fizyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
CNU 2023/2024 Fizyka / stacjonarne / pierwszego stopnia