Plan grup - lista grup kierunku Inżynieria środowiska

18IS-ND-IS Inżynieria środowiska/Inżynieria sanitarna / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
19IS-ND-EO Inżynieria środowiska/Energetyka odnawialna / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
15IS-SP Inżynieria środowiska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
16IS-SP Inżynieria środowiska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
25IS-SP Inżynieria środowiska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
35IS-SP Inżynieria środowiska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
25IS-NP Inżynieria środowiska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
35IS-NP Inżynieria środowiska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
15IS-NP Inżynieria środowiska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
29IS-ND Inżynieria środowiska / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera