Plan grup - lista grup kierunku Filologia

31F-GER-NP18 Filologia/Filologia germańska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31F-GER-SP18 Filologia/Filologia germańska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31F-ANG-NP18 Filologia/Filologia germańska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31F-ANG-SP18 Filologia/Filologia germańska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31F-FFzDJR-SP18 Filologia/Filologia germańska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31F-ROS-SP18 Filologia/Filologia germańska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
32F-ANG-SP18 Filologia/Filologia germańska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
33F-ANG-SP18 Filologia/Filologia germańska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata