Plan grup - lista grup kierunku Filologia polska

31FP-SP21 Filologia polska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11FP-SD23 Filologia polska / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11FP-SP23 Filologia polska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21FP-SD22 Filologia polska / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21FP-SP22 Filologia polska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata