Plan grup - lista grup kierunku Filozofia

11FILOZ-SD22 Filozofia / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11FILOZ-SP22 Filozofia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21FILOZ-SD21 Filozofia / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21FILOZ-SP21 Filozofia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31FILOZ-SP20 Filozofia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata