Plan grup - lista grup kierunku Pedagogika

11PED-EPiW-ND Pedagogika/Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11PED-LOG-NP Pedagogika/Logopedia i terapia pedagogiczna / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11PED-POWiP-ND Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11PED-POWiP-NP Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11PED-RzPK-NP Pedagogika/Resocjalizacja z prewencją kryminalną / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11PED-RzTS-ND Pedagogika/Resocjalizacja z terapią specjalistyczną / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
12PED-EPiW-ND Pedagogika/Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21PED-EPiW-ND Pedagogika/Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21PED-POWiP-ND Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21PED-POWiP-NP Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21PED-RESO-NP Pedagogika/Resocjalizacja z prewencją kryminalną / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31PED-POWiP-NP Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31PED-RESO-NP Pedagogika/Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11PED-EPiW-SD Pedagogika/Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11PED-LOG-SP Pedagogika/Logopedia i terapia pedagogiczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11PED-LOG-SD Pedagogika/Logopedia / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11PED-POWiP-SD Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11PED-POWiP-SP Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11PED-PSiS-SD Pedagogika/Pomoc społeczna i socjoterapia / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11PED-RzPK-SP Pedagogika/Resocjalizacja z prewencją kryminalną / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11PED-RzTS-SD Pedagogika/Resocjalizacja z terapią specjalistyczną / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21PED-EPiW-SD Pedagogika/Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21PED-LOG-SP Pedagogika/Logopedia i terapia pedagogiczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21PED-POWiP-SD Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21PED-POWiP-SP Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21PED-PSiS-SD Pedagogika/Pomoc społeczna i socjoterapia / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21PED-RESO-SP Pedagogika/Resocjalizacja z prewencją kryminalną / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21PED-RzTS-SD Pedagogika/Resocjalizacja z terapią specjalistyczną / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
31PED-LOG-SP Pedagogika/Logopedia i terapia pedagogiczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31PED-POWiP-SP Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31PED-RESO-SP Pedagogika/Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
41PED-DOKT Pedagogika / stacjonarne / trzeciego stopnia z tyt. doktora