Plan grup - lista grup kierunku Jazz i muzyka estradowa

11JiME-SD Jazz i muzyka estradowa / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11JiME-SP Jazz i muzyka estradowa / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21JiME-SD Jazz i muzyka estradowa / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21JiME-SP Jazz i muzyka estradowa / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31JiME-SP Jazz i muzyka estradowa / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata