Plan grup - lista grup kierunku Zarządzanie

11ZARZ-ND Zarządzanie / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11ZARZ-NP Zarządzanie / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21ZARZ-ND Zarządzanie / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21ZARZ-NP Zarządzanie / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31ZARZ-NP Zarządzanie / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11ZARZ-SD Zarządzanie / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11ZARZ-SP Zarządzanie / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
12ZARZ-SP Zarządzanie / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21ZARZ-SD Zarządzanie / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21ZARZ-SP Zarządzanie / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
22ZARZ-SP Zarządzanie / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31ZARZ-SP Zarządzanie / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
12ZARZ-ND Zarządzanie / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
13ZARZ-ND Zarządzanie / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
22ZARZ-NP Zarządzanie / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata