Plan grup - lista grup kierunku Automatyka i robotyka

semestr zimowy 2020/2021
21AiR-NP Automatyka i robotyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr letni 2020/2021
11AiR--KSA-ND Automatyka i robotyka / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
11AiR-ND (luty21) Automatyka i robotyka / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
11AiR-NP Automatyka i robotyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21AiR-KSA-ND luty20 Automatyka i robotyka / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
21AiR-NP Automatyka i robotyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31AiR-KSSiD-NP Automatyka i robotyka / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11AiR-KSA-SD (02'21) Automatyka i robotyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
11AiR-SP Automatyka i robotyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
12AiR-SP Automatyka i robotyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21AiR-SP Automatyka i robotyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
22AiR-SP Automatyka i robotyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31AiR-AP-SP Automatyka i robotyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
32AiR-KSSiD-SP Automatyka i robotyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera