Plan grup - lista grup kierunku Inżynieria danych

11ID-SD Inżynieria danych / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11ID-SP Inżynieria danych / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21ID-SP Inżynieria danych / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31ID-SP Inżynieria danych / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21ID-SD Inżynieria danych / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra