Plan grup - lista grup kierunku Kulturoznawstwo

11K-SP22 Kulturoznawstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31K-SP20 Kulturoznawstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata