Plan grup - lista grup kierunku Kulturoznawstwo

11K-SP21 Kulturoznawstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21K-SP20 Kulturoznawstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31K-SP19 Kulturoznawstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata