Plan grup - lista grup kierunku Biznes elektroniczny

semestr zimowy 2020/2021
11E-B-NP Biznes elektroniczny / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21E-B-NP Biznes elektroniczny / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr letni 2020/2021
11E-B-NP Biznes elektroniczny / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21E-B-NP Biznes elektroniczny / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
41E-B-NP Biznes elektroniczny / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11E-B-SP Biznes elektroniczny / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21E-B-SP Biznes elektroniczny / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31E-B-SP Biznes elektroniczny / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
41E-B-SP Biznes elektroniczny / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera