Plan grup - lista grup kierunku Biznes elektroniczny

11E-B-SP Biznes elektroniczny / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
12E-B-SP Biznes elektroniczny / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21E-B-SP Biznes elektroniczny / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31E-B-SP Biznes elektroniczny / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
41E-B-SP Biznes elektroniczny / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11E-B-NP Biznes elektroniczny / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21E-B-NP Biznes elektroniczny / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31E-B-NP Biznes elektroniczny / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
41E-B-NP Biznes elektroniczny / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera