Plan grup - lista grup kierunku Architektura

11ARCH-PAU-SD Architektura/Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera architekta
11ARCH-SP Architektura / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta
12ARCH-SP Architektura / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta
21ARCH-PAU-SD Architektura/Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera architekta
21ARCH-SP Architektura / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta
31ARCH-SP Architektura / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta