Plan grup - lista grup kierunku Architektura

01ARCH-PAU-SD Architektura / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera architekta
11ARCH-PAU-SD Architektura / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera architekta
11ARCH-SP Architektura / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta
12ARCH-SP Architektura / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta
21ARCH-SP Architektura / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta
31ARCH-SP Architektura / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta
41ARCH-SP Architektura / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta
32ARCH-SP Architektura / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta