Plan grup - lista grup kierunku Coaching i doradztwo filozoficzne

11CiDF-NP21 Coaching i doradztwo filozoficzne / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31CiDF-NP-19 Coaching i doradztwo filozoficzne / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11CiDF-SP21 Coaching i doradztwo filozoficzne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21CiDF-SP20 Coaching i doradztwo filozoficzne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31CiDF-SP19 Coaching i doradztwo filozoficzne / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata