Plan grup - lista grup kierunku Fizyka medyczna

21FM-SP Fizyka medyczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31FM-SP Fizyka medyczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata