Plan grup - lista grup kierunku Bezpieczeństwo narodowe

11BN-ND Bezpieczeństwo narodowe / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11BN-NP Bezpieczeństwo narodowe / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21BN-ND Bezpieczeństwo narodowe / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21BN-NP Bezpieczeństwo narodowe / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31BN-NP Bezpieczeństwo narodowe / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11BN-SD Bezpieczeństwo narodowe / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11BN-SP Bezpieczeństwo narodowe / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21BN-SD Bezpieczeństwo narodowe / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21BN-SP Bezpieczeństwo narodowe / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
22BN-SP Bezpieczeństwo narodowe / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31BN-SP Bezpieczeństwo narodowe / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata