Plan grup - lista grup kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

11PPiW-JMS Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / stacjonarne / jednolite magisterskie
21PPiW-JMS Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / stacjonarne / jednolite magisterskie
31PPiW-JMS Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / stacjonarne / jednolite magisterskie
41PPiW-JMS Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / stacjonarne / jednolite magisterskie
51PPiW-JMS Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / stacjonarne / jednolite magisterskie
11PPiW-JMN Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / niestacjonarne / jednolite magisterskie
21PPiW-JMN Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / niestacjonarne / jednolite magisterskie
22PPiW-JMN Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / niestacjonarne / jednolite magisterskie
31PPiW-JMN Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / niestacjonarne / jednolite magisterskie
41PPiW-JMN Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / niestacjonarne / jednolite magisterskie
51PPiW-JMN Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / niestacjonarne / jednolite magisterskie