Plan grup - lista grup kierunku Filologia angielska

11F-ANG-SP23 Filologia angielska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
12F-ANG-SP23 Filologia angielska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
13F-ANG-SP23 Filologia angielska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21F-ANG-SP22 Filologia angielska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
22F-ANG-SP22 Filologia angielska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
23F-ANG-SP22 Filologia angielska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31F-ANG-SP21 Filologia angielska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
32F-ANG-SP21 Filologia angielska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
33F-ANG-SP21 Filologia angielska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11F-ANG-SD23 Filologia angielska / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21F-ANG-SD22 Filologia angielska / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11F-ANG-ND23 Filologia angielska / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11F-ANG-NP23 Filologia angielska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
12F-ANG-NP23 Filologia angielska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21F-ANG-NP22 Filologia angielska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
22F-ANG-NP22 Filologia angielska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31F-ANG-NP21 Filologia angielska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata