Plan grup - lista grup kierunku Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Technicznych

11SDNSiT-23 Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Technicznych / stacjonarne / doktoranckie
21SDNSiT-22 Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Technicznych / stacjonarne / doktoranckie
31SDNSiT-21 Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Technicznych / stacjonarne / doktoranckie