Plan grup - lista grup kierunku Resocjalizacja z kryminologią

11RzK-NP Resocjalizacja z kryminologią / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
12RzK-NP Resocjalizacja z kryminologią / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21RzK-NP Resocjalizacja z kryminologią / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
22RzK-NP Resocjalizacja z kryminologią / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11RzK-SP Resocjalizacja z kryminologią / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
12RzK-SP Resocjalizacja z kryminologią / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
13RzK-SP Resocjalizacja z kryminologią / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21RzK-SP Resocjalizacja z kryminologią / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
22RzK-SP Resocjalizacja z kryminologią / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
23RzK-SP Resocjalizacja z kryminologią / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
14RzK-SP Resocjalizacja z kryminologią / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata