Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Studia podyplomowe - lista grup

1 SP EEiTP (Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
1 SP EiROzAZA (Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
1 SP KP (Kwalifikacje pedagogiczne -pod. niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
2 SP EPiW (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
2 SP KP (Kwalifikacje pedagogiczne -pod. niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
2 SP-EEiTP (Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP ERONI-OLIGO (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP TPiPZ (Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP TZZAOD (Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)