Wydział Nauk Społecznych

Studia podyplomowe - lista grup

SP DR 21/22 Doradca rodziny / niestacjonarne / podyplomowe
SP KP 21/22 (III sem.) Kwalifikacje pedagogiczne / niestacjonarne / podyplomowe
SP PS-AUT 21/22 (III sem) Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / niestacjonarne / podyplomowe
SP PS-EW 21/22 (III sem.) Pedagogika specjalna - edukacja włączająca / niestacjonarne / podyplomowe
SP KP 22/23 (I sem.) Kwalifikacje pedagogiczne / niestacjonarne / podyplomowe
SP PS-EW 22/23 (I sem.) Pedagogika specjalna - edukacja włączająca / niestacjonarne / podyplomowe