Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Studia podyplomowe - lista grup

semestr letni 2018/2019
SP ERONI-OLIGO (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
semestr zimowy 2019/2020
SP EEiTP (Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)