Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Studia podyplomowe - lista grup

SP KP (Kwalifikacje pedagogiczne niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP TPiPZ (Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP TZZAiOD (Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)