Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Studia podyplomowe - lista grup

1 SP-EEiTP (Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
1 SP-EPiW (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
1 SP-KP (Kwalifikacje pedagogiczne -pod. niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
2 SP-EEiTP (Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
2 SP-EPiW (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
2 SP-KP (Kwalifikacje pedagogiczne -pod. niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP-ERONI-OLIGO 16/17 (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP-ERONI-OLIGO 17/18 (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP-LOGOPEDIA (Logopedia niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP-TPiPZ (Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)