Wydział Nauk Społecznych

Studia podyplomowe - lista grup

semestr zimowy 2020/2021
SP KP (I sem) Kwalifikacje pedagogiczne / niestacjonarne / podyplomowe
SP PS-EW Pedagogika specjalna - edukacja włączająca / niestacjonarne / podyplomowe
SP TPiPZ Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności / niestacjonarne / podyplomowe
semestr letni 2020/2021
SP KP Kwalifikacje pedagogiczne / niestacjonarne / podyplomowe
SP PS-EW Pedagogika specjalna - edukacja włączająca / niestacjonarne / podyplomowe
SP TPiPZ Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności / niestacjonarne / podyplomowe