Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Studia podyplomowe - lista grup

semestr zimowy 2017/2018
1 SP-EEiTP (Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP-ERONI-OLIGO 17/18 (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP-LOGOPEDIA (Logopedia niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP-TPiPZ (Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
semestr letni 2017/2018
SP EEiTP (Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP EPiW (Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP ERONI-OLIGO (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP KP (Kwalifikacje pedagogiczne -pod. niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
SP TPiPZ (Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)