Plan grup - lista grup kierunku Informatyka i ekonometria

11IiE-SD (Informatyka i ekonometria stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11IiE-SP (Informatyka i ekonometria stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21IiE-SD (Informatyka i ekonometria stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21IiE-SP (Informatyka i ekonometria stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31IiE-SP (Informatyka i ekonometria stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)