Plan grup - lista grup kierunku Informatyka

11INF-ND (luty2018) (Informatyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11INF-SD (luty 2018) (Informatyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
12INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
13INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
13-ZSI-ND (Informatyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
14INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
15INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21INF-IK-SD (Informatyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
21INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22INF-ISI-SD (Informatyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
22INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
23INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
24INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
33INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
3Tb (Informatyka stacjonarne-dzienne Inne)
CISCO Krosno Odzrz. (Informatyka niestacjonarne-zaoczne Inne)
CISCO Międzyrzecz (Informatyka niestacjonarne-zaoczne Inne)
GK Adobe Żary (Informatyka niestacjonarne-zaoczne Inne)
Siemens PLC Międz. (Informatyka niestacjonarne-zaoczne Inne)