Plan grup - lista grup kierunku Informatyka

11INF-IK-SD (Informatyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11INF-ND (Informatyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12INF-ISI-SD (Informatyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
12INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
13INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
14INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
15INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21INF-ISI-ND (Informatyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
21INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22INF-ZSI-ND (Informatyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
23INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
24INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
33INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41INF-PSI-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41INF-SSI-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
42INF-ISM-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
43INF-SSI-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
44INF-SSI-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
CISCO Międzyrz. grA (Informatyka niestacjonarne-zaoczne Inne)
CISCO Międzyrz. grB (Informatyka niestacjonarne-zaoczne Inne)
MCSA SQL Server 2016 (Informatyka stacjonarne-dzienne Inne)
NDG Linux Nowa Sól 1 (Informatyka niestacjonarne-zaoczne Inne)
NDG Linux N.Sól (Informatyka niestacjonarne-zaoczne Inne)
Siemens PLC (Informatyka niestacjonarne-zaoczne Inne)