Plan grup - lista grup kierunku Informatyka

11INF-ND (luty 2019( (Informatyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11INF-SD (Informatyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
13INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
14INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
15INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21INF-ND (luty2018) (Informatyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
21INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21INF-PSI-SD (Informatyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
22INF-IK-SD (Informatyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
22INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
23INF-ISI-SD (Informatyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
23INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
24INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
25INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31INF-ISM-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32INF-SSI-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
33INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
3D Studio_Wschowa (Informatyka stacjonarne-dzienne Inne)
CISCO_CCNA Wschwa (Informatyka stacjonarne-dzienne Inne)
CISCO_Międzyrzecz (Informatyka niestacjonarne-zaoczne Inne)
GK_Żary (Informatyka niestacjonarne-zaoczne Inne)
St.Siemens Między. (Informatyka niestacjonarne-zaoczne Inne)