Plan grup - lista grup kierunku Informatyka

11INF-IK-SD luty 20 (Informatyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11INF-ZSI-ND luty20 (Informatyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
12INF-ISI-SD luty 20 (Informatyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
12INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
13INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
14INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
23INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
24INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
25INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31INF-ISM-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31INF-PSI-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32INF-ISM-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32INF-SSI-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
33INF-SSI-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41INF-ISM-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41INF-PSI-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
42INF-ISM-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
42INF-SSI-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
43INF-SSI-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
CISCO Międzyrzecz (Informatyka niestacjonarne-zaoczne kurs dokształcający)
Krosno (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia)