Plan grup - lista grup kierunku Informatyka

11INF-ND (luty2018) (Informatyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11INF-PSI-SD (Informatyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12INF-IK-SD (Informatyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
12INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
13INF-ISI-SD (Informatyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
13INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
14INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
15INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21INF-ISI-ND (Informatyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
21INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22INF-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
23INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
23INF-ZSI-ND (Informatyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
24INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
25INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31INF-ISM-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32INF-SSI-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
33INF-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
401INF-PSI-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
403INF-SSI-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41INF-PSI-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41INF-SSI-NP (Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
42INF-C-ISM-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
42INF-ISM-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
42INF-SSI-NP (Informatyka/Sieciowe systemy informatyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
43INF-SSI-SP (Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
CISCO_Międzyrzecz (Informatyka stacjonarne-dzienne Inne)
GK_KrosnoOdrz. (Informatyka niestacjonarne-zaoczne Inne)
MCSA: SQL (Informatyka stacjonarne-dzienne Inne)
NDGLinux Nowa Sol (Informatyka niestacjonarne-zaoczne Inne)
Sterow.Siemens (Informatyka stacjonarne-dzienne Inne)