Plan grup - lista grup kierunku Budownictwo

10BUD-DiM-ND (Budownictwo niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
10BUD-SP (Budownictwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11BUD-KBI-ND (Budownictwo niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11BUD-KBI-SD (Budownictwo stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11BUD-NP (Budownictwo niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11BUD-SP (Budownictwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12BUD-NP (Budownictwo niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12BUD-SP (Budownictwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12BUD-TiOB-ND (Budownictwo niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
12BUD-TiOB-SD (Budownictwo stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
13BUD-SP (Budownictwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
20BUD-SP (Budownictwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21BUD-NP (Budownictwo niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21BUD-SP (Budownictwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22BUD-NP (Budownictwo niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
30BUD-SP (Budownictwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31BUD-NP (Budownictwo niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31BUD-SP (Budownictwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32BUD-NP (Budownictwo niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
40BUD-DD (Budownictwo stacjonarne-dzienne doktoranckie)
40BUD-SP (Budownictwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41BUD-NP (Budownictwo niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41BUD-SP (Budownictwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)