Plan grup - lista grup kierunku Filologia

31F-ANG-NP18 (Filologia/Filologia germańska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31F-ANG-SP18 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31F-FFzDJR-SP18 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31F-GER-NP18 (Filologia/Filologia germańska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31F-GER-SP18 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31F-ROS-SP18 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
32F-ANG-SP18 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
33F-ANG-SP18 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)