Plan grup - lista grup kierunku Filologia

21F-ANG-ND18 (Filologia/Filologia angielska niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21F-ANG-NP18 (Filologia/Filologia angielska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-ANG-SD18 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21F-ANG-SP18 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-GER-NP18 (Filologia/Filologia germańska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-GER-SD18 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21F-GER-SP18 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-ROS-SD18 (Filologia/Filologia rosyjska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21F-ROS-SP18 (Filologia/Filologia rosyjska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
22F-ANG-SP18 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
23F-ANG-SP18 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31F-ANG-NP17 (Filologia/Filologia angielska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31F-ANG-SP17 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31F-GER-SP17 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
32F-ANG-SP17 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
32F-GER-SP17 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
33F-ANG-SP17 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)