Plan grup - lista grup kierunku Filologia

11F-ANG-ND17 (Filologia/Filologia angielska niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11F-ANG-NP17 (Filologia/Filologia angielska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11F-ANG-SD17 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11F-ANG-SP17 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11F-FFzDJR-SP17 (Filologia/Filologia francuska z drugim językiem romańskim stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11F-GER-SD17 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11F-GER-SP17 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11F-JFRAwKZzDJRSP17 (Filologia/Język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11F-ROS-SD17 (Filologia/Filologia rosyjska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11F-ROS-SP17 (Filologia/Filologia rosyjska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11F-ROSzDJA-SP17 (Filologia/Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
12F-ANG-SD17 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
12F-ANG-SP17 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
12F-GER-SP17 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
13F-ANG-SP17 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-ANG-ND16 (Filologia/Filologia angielska niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21F-ANG-NP16 (Filologia/Filologia angielska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-ANG-SD16 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21F-ANG-SP16 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-FRAzDJR-SP16 (Filologia/Filologia francuska z drugim językiem romańskim stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-GER-NP16 (Filologia/Filologia germańska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-GER-SD16 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21F-GER-SP16 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-JFRAwKZzDJRSP16 (Filologia/Język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-ROS-SD16 (Filologia/Filologia rosyjska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21F-ROS-SP16 (Filologia/Filologia rosyjska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21F-ROSzDJA-SP16 (Filologia/Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
22F-ANG-SP16 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
22F-GER-SP16 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
23F-ANG-SP16 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
23F-GER-SP16 (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31F-ANG-NP (Filologia/Filologia angielska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31F-ANG-SP (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31F-FRA-SP (Filologia/Filologia francuska z drugim językiem romańskim stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31F-GER-NP (Filologia/Filologia germańska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31F-GER-SP (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31F-ROS-SP (Filologia/Filologia rosyjska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
32F-ANG-SP (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
32F-GER-SP (Filologia/Filologia germańska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
33F-ANG-SP (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3ANGSP17 (Filologia/Filologia angielska stacjonarne-dzienne Program Erasmus)