Plan grup - lista grup kierunku Historia

11H-SD18 (Historia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11H-SP18 (Historia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21H-SD17 (Historia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21H-SP17 (Historia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21HST-17 (Historia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
31H-SP16 (Historia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31HST-16 (Historia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
41H-ST-15 (Historia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)