Plan grup - lista grup kierunku Historia

11H-SD20 (Historia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11H-SP20 (Historia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21H-SD19 (Historia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21H-SP19 (Historia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31H-SP18 (Historia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
41H-ST-14 (Historia stacjonarne-dzienne doktoranckie)
41HST-17 (Historia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)