Plan grup - lista grup kierunku Historia

11H-SD17 (Historia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11H-SP17 (Historia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11HST-17 (Historia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
21H-SD16 (Historia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21H-SP16 (Historia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21HST-16 (Historia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
31H-SP (Historia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31H-ST-15 (Historia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
41H-ST-14 (Historia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)