Plan grup - lista grup kierunku Historia

11H-SD19 (Historia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11H-SP19 (Historia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21H-SD18 (Historia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21H-SP18 (Historia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31H-SP17 (Historia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31HST-17 (Historia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
41HST-16 (Historia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)