Plan grup - lista grup kierunku Politologia

11P-SD17 (Politologia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11P-SP17 (Politologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
12P-SD17 (Politologia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21P-SD16 (Politologia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21P-SP16 (Politologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31P-SP (Politologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)