Plan grup - lista grup kierunku Politologia

11P-SD18 (Politologia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11P-SP18 (Politologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21P-SD17 (Politologia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21P-SP17 (Politologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31P-SP16 (Politologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)