Plan grup - lista grup kierunku Filozofia

11F-SD18 (Filozofia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11F-SP18 (Filozofia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21FILOZ-SD17 (Filozofia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21FILOZ-SP17 (Filozofia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)