Plan grup - lista grup kierunku Filozofia

11FILOZ-SD20 (Filozofia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11FILOZ-SP20 (Filozofia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21FILOZ-SD19 (Filozofia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)