Plan grup - lista grup kierunku Filozofia

11FILOZ-SD17 (Filozofia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11FILOZ-SP17 (Filozofia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21FILOZ-SD16 (Filozofia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
31FILOZ-SP (Filozofia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)