Plan grup - lista grup kierunku Malarstwo

11MALARSD (Malarstwo stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11MALARSP (Malarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21MALARSD (Malarstwo stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21MALARSP (Malarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)