Plan grup - lista grup kierunku Pedagogika

41PED-DOKT Pedagogika / stacjonarne / trzeciego stopnia z tyt. doktora
11PED-EPiW-ND Pedagogika / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11PED-POWiP-ND Pedagogika / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11PED-POWiP-NP Pedagogika / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11PED-RESO-NP Pedagogika / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21PED-POWiP-ND Pedagogika / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21PED-POWiP-NP Pedagogika / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21PED-PSiS-ND Pedagogika / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21PED-RESO-NP Pedagogika / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21PED-RzTS-ND Pedagogika / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
31PED-EPiW-NP Pedagogika / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31PED-POWiP-NP Pedagogika / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31PED-RzPK-NP Pedagogika / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11PED-EPiW-SD Pedagogika / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11PED-LOG-SP Pedagogika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11PED-POWiP-SD Pedagogika / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11PED-POWiP-SP Pedagogika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11PED-PSiS-SD Pedagogika / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11PED-RESO-SP Pedagogika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11PED-RzTS-SD Pedagogika / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
12PED-RESO-SP Pedagogika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21PED-LOG-SP Pedagogika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21PED-POWiP-SP Pedagogika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21PED-PSiS-SD Pedagogika / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21PED-RESO-SP Pedagogika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21PED-RzTS-SD Pedagogika / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
31PED-EPiW-SP Pedagogika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31PED-LOG-SP Pedagogika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31PED-POWiP-SP Pedagogika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31PED-RzPSM-SP Pedagogika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
32PED-EPiW-SP Pedagogika / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata