Plan grup - lista grup kierunku Pedagogika

11PED-EPiW-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-EPiW-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-LOG-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-POWiP-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-POWiP-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-POWiP-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-POWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-PSiS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-RESO-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-RESO-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-RzTS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
12PED-RESO-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-LOG-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-POWiP-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-POWiP-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-POWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-PSiS-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-PSiS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-RESO-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-RESO-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-RzTS-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-RzTS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
31PED-EPiW-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-EPiW-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-LOG-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-POWiP-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-POWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-RzPK-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-RzPSM-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
32PED-EPiW-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
41PED-DOKT (Pedagogika stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)