Plan grup - lista grup kierunku Pedagogika

11PED-DOKT (Pedagogika stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
11PED-EE-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-EE-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-EE-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-EE-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-LOG-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-POWiP-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-POWiP-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-POWiP-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-POWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-PSiS-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-PSiS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-RESO-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-RzTS-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-RzTS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-AK-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-AKT-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-DOKT (Pedagogika stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
21PED-EEiEM-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-EEiEM-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-EEiTP-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-EEiTP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-EEiWDRZ-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-EEiWDRZ-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-EEiWNJO-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-EEiWNJO-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-LiJM-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-LiTP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-POWiP-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-POWiP-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-POWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-PSiS-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-PSiS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-RzPM-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-RzPSM-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-RzPSM-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-RzTS-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-RzTS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
22PED-RzTS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
31PED-AK-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-DOKT (Pedagogika stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
31PED-EEiTP-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-EEiTP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-EEiWNJO-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-EEiWNJO-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-LiJM-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-LiTP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-POWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-RzPS-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-RzPS-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
Erasmus+ Pedagogika (Pedagogika stacjonarne-dzienne Program Erasmus)