Plan grup - lista grup kierunku Grafika

11GRAFIKASP (Grafika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21GRAFIKASP (Grafika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31GRAFIKASP (Grafika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)