Plan grup - lista grup kierunku Fizyka techniczna

41 FT-SP (Fizyka techniczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)