Plan grup - lista grup kierunku Architektura wnętrz

11AWSP (Architektura wnętrz stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21AWSP (Architektura wnętrz stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31AWSP (Architektura wnętrz stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)