Plan grup - lista grup kierunku Ekonomia

11EK-NP (Ekonomia niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11EK-SP (Ekonomia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
12EK-SP (Ekonomia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
13EK-SP (Ekonomia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21EK-NP (Ekonomia niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21EK-SP (Ekonomia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
22EK-SP (Ekonomia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
23EK-SP (Ekonomia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31EK-NP (Ekonomia niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31EK-SP (Ekonomia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
32EK-SP (Ekonomia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
33EK-SP (Ekonomia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)