Plan grup - lista grup kierunku Ekonomia

11EK-NP (Ekonomia niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21EK-NP (Ekonomia niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31EK-NP (Ekonomia niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)