Plan grup - lista grup kierunku Bezpieczeństwo narodowe

31BN-NP (Bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31BN-SP (Bezpieczeństwo narodowe stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
32BN-SP (Bezpieczeństwo narodowe stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)