Plan grup - lista grup kierunku Zarządzanie

11ZARZ-ND (Zarządzanie niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11ZARZ-NP (Zarządzanie niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11ZARZ-SD (Zarządzanie stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11ZARZ-SP (Zarządzanie stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
12ZARZ-ND (Zarządzanie niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
12ZARZ-NP (Zarządzanie niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
12ZARZ-SD (Zarządzanie stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
12ZARZ-SP (Zarządzanie stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21ZARZ-ND (Zarządzanie niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21ZARZ-NP (Zarządzanie niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21ZARZ-SD (Zarządzanie stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21ZARZ-SP (Zarządzanie stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
22ZARZ-ND (Zarządzanie niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
22ZARZ-NP (Zarządzanie niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
22ZARZ-SP (Zarządzanie stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31ZARZ-NP (Zarządzanie niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31ZARZ-SP (Zarządzanie stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
32ZARZ-SP (Zarządzanie stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)