Plan grup - lista grup kierunku Automatyka i robotyka

11AiR-KSA-ND (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11AiR-NP (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11AiR-SD (luty 2018) (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
13AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21AiR-KSA-ND (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
21AiR-NP (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31AiR-KSSiD-NP (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
401AiR-AP-SP (Automatyka i robotyka/Automatyka przemysłowa stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
402AiR-KSSiD-SP (Automatyka i robotyka/Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41AiR-AP-NP (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41AiR-AP-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
42AiR-KSSiD-NP (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
42AiR-KSSiD-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)