Plan grup - lista grup kierunku Automatyka i robotyka

11AiR-KSA-ND luty20 (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11AiR-NP (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21AiR-NP (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31AiR-AP-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31AiR-KSSiD-NP (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32AiR-KSSiD-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41AiR-AP-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41AiR-KSSiD-NP (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
42AiR-KSSiD-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
PLC Międzyrzecz (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne kurs dokształcający)
Siemens Międzyrzecz (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne kurs dokształcający)