Plan grup - lista grup kierunku Automatyka i robotyka

11AiR-SD (luty 2019) (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31AiR-AP-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32AiR-KSSiD-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41AiR-AP-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
42AiR-KSSiD-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)