Plan grup - lista grup kierunku Automatyka i robotyka

11AiR-KSA-ND (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11AiR-NP (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
11AiR-SD (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
11AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
12AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21AiR-NP (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21AiR-SD (luty 2018) (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
21AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31AiR-KSSiD-NP (Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32AiR-SP (Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)