Plan grup - lista grup kierunku Inżynieria biomedyczna

11IB-SP (Inżynieria biomedyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21IB-SP (Inżynieria biomedyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31IB-SP (Inżynieria biomedyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41IB-SP (Inżynieria biomedyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)