Plan grup - lista grup kierunku Inżynieria biomedyczna

11IB-SP (Inżynieria biomedyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
15IB-BiB-SD (Inżynieria biomedyczna stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera)
21IB-SP (Inżynieria biomedyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31IB-SP (Inżynieria biomedyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
41IB-SP (Inżynieria biomedyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)