Plan grup - lista grup kierunku Inżynieria biomedyczna

11IB-SP Inżynieria biomedyczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
15IB-SD Inżynieria biomedyczna / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
21IB-SP Inżynieria biomedyczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31IB-SP Inżynieria biomedyczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
15IB-ND Inżynieria biomedyczna / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera