Plan grup - lista grup kierunku Fizyka i Astronomia

31FiA-ST (Fizyka i Astronomia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
41FiA-ST (Fizyka i Astronomia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)