Plan grup - lista grup kierunku Fizyka i Astronomia

21FiA-ST (Fizyka i Astronomia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
31FiA-ST (Fizyka i Astronomia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
41 FiA-ST (Fizyka i Astronomia stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)