Plan grup - lista grup kierunku Praca socjalna

semestr zimowy 2017/2018
11PS-ND (Praca socjalna niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
31PS-NP (Praca socjalna niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
semestr letni 2017/2018
11PS-ND (Praca socjalna niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PS-SP (Praca socjalna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PS-ND (Praca socjalna niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PS-NP (Praca socjalna niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PS-SD (Praca socjalna stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PS-SP (Praca socjalna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PS-NP (Praca socjalna niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PS-SP (Praca socjalna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)