Plan grup - lista grup kierunku Praca socjalna

11PS-ND (Praca socjalna niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PS-SP (Praca socjalna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PS-SP (Praca socjalna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)