Plan grup - lista grup kierunku Praca socjalna

21PSocjalna-ND (Praca socjalna niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
31PSocjalna-SP (Praca socjalna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)