Plan grup - lista grup kierunku Praca socjalna

11PSocjalna-ND Praca socjalna / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11PSocjalna-NP Praca socjalna / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11PSocjalna-SD Praca socjalna / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11PSocjalna-SP Praca socjalna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata