Plan grup - lista grup kierunku Praca socjalna

21PSocjalna-ND Praca socjalna / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
31PSocjalna-SP Praca socjalna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata