Plan grup - lista grup kierunku Kulturoznawstwo

11K-SP18 (Kulturoznawstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21K-SP17 (Kulturoznawstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31K-SP16 (Kulturoznawstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)