Plan grup - lista grup kierunku Kulturoznawstwo

11K-SP20 (Kulturoznawstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21K-SP19 (Kulturoznawstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)