Plan grup - lista grup kierunku Literaturoznawstwo

31LST-17 (Literaturoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
41LST-16 (Literaturoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)