Plan grup - lista grup kierunku Literaturoznawstwo

21L-ST17 (Literaturoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
31L-ST-15 (Literaturoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
31LST-16 (Literaturoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
41L-ST-14 (Literaturoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
41L-ST15 (Literaturoznawstwo stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)