Plan grup - lista grup kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

11DiKS-SD20 (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11DiKS-SP20 (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21DiKS-SD19 (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21DiKS-SP19 (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31DiKS-SP18 (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)