Plan grup - lista grup kierunku Europeistyka i stosunki transgraniczne

11EiST-SP18 (Europeistyka i stosunki transgraniczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21EiST-SP17 (Europeistyka i stosunki transgraniczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31EiST-SP16 (Europeistyka i stosunki transgraniczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)