Plan grup - lista grup kierunku Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

11KBwR-SP18 (Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21KBwJR-SP17 (Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31KBwJR-SP16 (Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)