Plan grup - lista grup kierunku Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim

31KBwJR-SP17 (Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)