Plan grup - lista grup kierunku Logistyka

23LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
23LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)