Plan grup - lista grup kierunku Logistyka

21LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
21LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
22LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
23LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
23LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
24LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
31LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
32LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
33LOG-NP (Logistyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
33LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)
34LOG-SP (Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera)