Plan grup - lista grup kierunku Psychologia

11PSYCH-JMN (Psychologia niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
11PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
12PSYCH-JMN (Psychologia niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
12PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
13PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
21PSYCH-JMN (Psychologia niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
21PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
22PSYCH-JMN (Psychologia niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
22PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
23PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
24PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
31PSYCH-JMN (Psychologia niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
31PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
32PSYCH-JMN (Psychologia niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
32PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
33PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
34PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
41PSYCH-JMN (Psychologia niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
41PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
42PSYCH-JMN (Psychologia niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
42PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
43PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)