Plan grup - lista grup kierunku Psychologia

11PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
12PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
13PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
14PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
15PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
16PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
21PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
22PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
23PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
24PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
25PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
26PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
31PSYCH-JMN (Psychologia niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
31PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
32PSYCH-JMN (Psychologia niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
32PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
33PSYCH-JMS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
41PSYCH-JMN (Psychologia niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
41PSYCH-JMS-PK (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
42PSYCH-JMN-PK (Psychologia niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
42PSYCH-JMS-PEW (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
43PSYCH-JMS-PPOZ (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
51PSYCH-JMN-PK (Psychologia niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
51PSYCH-JMS-PK (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
52PSYCH-JMN-PPOZ (Psychologia niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie)
52PSYCH-JMS-PEW (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
53PSYCH-JMS-PPOZ (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)
54PSYCH-JMS-PZS (Psychologia stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie)